Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương tại Cần Thơ

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Thành Phố Cần Thơ. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận Ninh Kiều 3 địa điểm, Quận Thốt Nốt 1 địa điểm, ...

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương tại quận/huyện của Cần Thơ