Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương tại Hồ Chí Minh

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 10 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 6 quận huyện của Thành Phố Hồ Chí Minh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận 1 3 địa điểm, Quận 5 2 địa điểm, Quận Bình Thạnh 2 địa điểm, Quận 4 1 địa điểm, Quận Bình Tân 1 địa điểm, ...

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương tại quận/huyện của Hồ Chí Minh