ATM ngân hàng Saigonbank tại Bạc Liêu

ATM Ngân hàng Sài Gòn Công Thương tại Bạc Liêu

Thị Xã Bạc Liêu 2 địa điểm
Huyện Đông Hải 1 địa điểm
Huyện Hoà Bình 1 địa điểm