ATM ngân hàng Saigonbank tại Đà Nẵng

ATM Ngân hàng Sài Gòn Công Thương tại Đà Nẵng

Quận Hải Châu 1 địa điểm
Quận Thanh Khê 1 địa điểm