ATM ngân hàng Saigonbank Quận Đống Đa Hà Nội

  • 127C Đê La Thành

    127C Đê La Thành, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

  • 162-164 Thái Hà

    162-164 Thái Hà,Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

  • 454 Xã Đàn

    454 Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội