ATM ngân hàng Saigonbank Quận Lê Chân Hải Phòng

  • 136C Tô Hiệu

    136C Tô Hiệu Phường Trại Cau ,Quận Lê Chân ,Thành phố Hải Phòng