ATM ngân hàng Saigonbank tại Lào Cai

ATM Ngân hàng Sài Gòn Công Thương tại Lào Cai

Huyện Bát Xát 1 địa điểm
Thành Phố Lào Cai 3 địa điểm