Chi nhánh Saigonbank Thừa Thiên Huế

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Thừa Thiên Huế. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Huế 3 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Saigonbank Thừa Thiên Huế


Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương tại Thừa Thiên Huế