Ngân hàng Saigonbank Phòng Giao Dịch Đông Ba

  • Địa chỉ: 135 Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa, TP Huế
  • Số điện thoại: 0234 3571 955 và 0234 3571 535
  • Số Fax: 0234 3590 777
Hiển thị bản đồ đến Phòng Giao Dịch Đông Ba

Bản đồ đường đi đến Phòng Giao Dịch Đông Ba


Các chi nhánh khác