Ngân hàng Saigonbank Thành Phố Long Xuyên An Giang

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Long Xuyên.