Ngân hàng Saigonbank Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Phan Thiết.