Ngân hàng Saigonbank Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Biên Hòa.