Ngân hàng Saigonbank Quận Hai Bà Trưng Hà Nội

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hai Bà Trưng.