Ngân hàng Saigonbank Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hoàn Kiếm.