Ngân hàng Saigonbank Quận Long Biên Hà Nội

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Long Biên.