Ngân hàng Saigonbank Quận Thanh Xuân Hà Nội

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thanh Xuân.