Ngân hàng Saigonbank Quận Hồng Bàng Hải Phòng

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hồng Bàng.