Ngân hàng Saigonbank Quận Ngô Quyền Hải Phòng

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Ngô Quyền.