Ngân hàng Saigonbank Thành Phố Huế Thừa Thiên Huế

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Huế.