ATM ngân hàng Saigonbank 210 Đường 30/4

Địa chỉ: 210 Đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24/24

Gửi tiền qua máy: Không

Chi nhánh quản lý: PGD Xuân Khánh

Bản đồ đến Atm 210 Đường 30/4

Đường đi đến ATM Ngân hàng Sài Gòn Công Thương 210 Đường 30/4


Các cây ATM khác

91 CMT8 1 máy