ATM ngân hàng Saigonbank 362 Nguyễn Công Trứ

Địa chỉ: 362 Nguyễn Công Trứ, Huyện Thốt Nốt Thành phố Cần Thơ

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24/24

Gửi tiền qua máy: Không

Chi nhánh quản lý: CN Thốt Nốt

Bản đồ đến Atm 362 Nguyễn Công Trứ

Đường đi đến ATM Ngân hàng Sài Gòn Công Thương 362 Nguyễn Công Trứ


Các cây ATM khác

210 Đường 30/4 1 máy
91 CMT8 1 máy