ATM ngân hàng Saigonbank 46B Hàng Mã

Địa chỉ: 46B Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24/24

Gửi tiền qua máy: Không

Chi nhánh quản lý: PGD Hàng Mã

Bản đồ đến Atm 46B Hàng Mã

Đường đi đến ATM Ngân hàng Sài Gòn Công Thương 46B Hàng Mã


Các cây ATM khác