ATM ngân hàng Saigonbank 99 Nguyễn Sinh Sắc

Địa chỉ: 99 Nguyễn Sinh Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Q.uận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24/24

Gửi tiền qua máy: Không

Chi nhánh quản lý: CN Cầu Giấy

Bản đồ đến Atm 99 Nguyễn Sinh Sắc

Đường đi đến ATM Ngân hàng Sài Gòn Công Thương 99 Nguyễn Sinh Sắc


Các cây ATM khác