ATM ngân hàng Saigonbank Số 161 Đường Cầu Giấy

Địa chỉ: Số 161 Đường Cầu Giấy ,Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24/24

Gửi tiền qua máy: Không

Chi nhánh quản lý: Quỹ Tiết Kiệm Quan Hoa

Bản đồ đến Atm Số 161 Đường Cầu Giấy

Đường đi đến ATM Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Số 161 Đường Cầu Giấy


Các cây ATM khác