ATM ngân hàng Saigonbank 358 Nguyễn Sơn,

Địa chỉ: 358 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24/24

Gửi tiền qua máy: Không

Chi nhánh quản lý: PGD Phú Thọ Hoà

Bản đồ đến Atm 358 Nguyễn Sơn,

Đường đi đến ATM Ngân hàng Sài Gòn Công Thương 358 Nguyễn Sơn,


Các cây ATM khác