ATM ngân hàng Saigonbank Số 1B Khu 4

Địa chỉ: Số 1B Khu 4 ,Trưng Nhị,Thị xã Vĩnh Châu,Tỉnh Sóc Trăng

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24/24

Gửi tiền qua máy: Không

Chi nhánh quản lý: CN Sóc Trăng

Bản đồ đến Atm Số 1B Khu 4

Đường đi đến ATM Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Số 1B Khu 4


Các cây ATM khác