Chi nhánh Saigonbank Cần Thơ

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Thành Phố Cần Thơ. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận Ninh Kiều 3 địa điểm, Quận Thốt Nốt 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Saigonbank Cần Thơ


Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương tại Cần Thơ