Ngân hàng Saigonbank Quận Ninh Kiều Cần Thơ

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Ninh Kiều.