Chi nhánh Saigonbank Lào Cai

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Lào Cai. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Lào Cai 3 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Saigonbank Lào Cai


  • Thành Phố Lào Cai
  • Phòng Giao Dịch Cam Đường

    061- Hoàng Quốc Việt, Phường Pom Hán, TP Lào Ca, Tỉnh Lào Cai

  • Quỹ Tiết Kiệm Nguyễn Du

    số 077 Nguyễn Du (Trung tâm Chợ Nguyễn Du), Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.

  • Chi Nhánh Lào Cai

    121 đường Thanh Niên, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương tại Lào Cai