Ngân hàng Saigonbank Thành Phố Lào Cai Lào Cai

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Lào Cai.