Ngân hàng Saigonbank Huyện Hoà Bình Bạc Liêu

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hoà Bình.