Chi nhánh Saigonbank Bạc Liêu

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 5 quận huyện của Tỉnh Bạc Liêu. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Đông Hải 1 địa điểm, Huyện Phước Long 1 địa điểm, Huyện Vĩnh Lợi 1 địa điểm, Huyện Hoà Bình 1 địa điểm, Thị Xã Bạc Liêu 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Saigonbank Bạc Liêu


Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương tại Bạc Liêu