Ngân hàng Saigonbank Quận Hải Châu Đà Nẵng

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hải Châu.