Chi nhánh Saigonbank Đà Nẵng

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Thành Phố Đà Nẵng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận Hải Châu 2 địa điểm, Quận Thanh Khê 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Saigonbank Đà Nẵng


Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương tại Đà Nẵng