Ngân hàng Saigonbank Quận Thanh Khê Đà Nẵng

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thanh Khê.