Ngân hàng Saigonbank Quận Bình Tân Hồ Chí Minh

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Bình Tân.

  • Chi Nhánh Bình Chánh

    77 An Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh