Chi nhánh Saigonbank Hồ Chí Minh

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 10 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 6 quận huyện của Thành Phố Hồ Chí Minh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận 1 3 địa điểm, Quận 5 2 địa điểm, Quận Bình Thạnh 2 địa điểm, Quận 4 1 địa điểm, Quận Bình Tân 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Saigonbank Hồ Chí Minh


Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương tại Hồ Chí Minh