Ngân hàng Saigonbank Quận 1 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 1.