Ngân hàng Saigonbank Thị Xã Cẩm Phả Quảng Ninh

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Cẩm Phả.