Chi nhánh Saigonbank Quảng Ninh

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 3 quận huyện của Tỉnh Quảng Ninh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hạ Long 2 địa điểm, Huyện Đông Triều 2 địa điểm, Thị Xã Cẩm Phả 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Saigonbank Quảng Ninh


Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương tại Quảng Ninh