ATM ngân hàng Saigonbank 126 Bà Triệu

Địa chỉ:  126 Bà Triệu, Phường 3, Thành phố Bạc liêu, Tỉnh Bạc liêu

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24/24

Gửi tiền qua máy: Không

Chi nhánh quản lý: CN Bạc Liêu

Bản đồ đến Atm 126 Bà Triệu

Đường đi đến ATM Ngân hàng Sài Gòn Công Thương 126 Bà Triệu


Các cây ATM khác