ATM ngân hàng Saigonbank Xã Vượt

Địa chỉ: Xã Vượt Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24/24

Gửi tiền qua máy: Không

Chi nhánh quản lý: KCN Bát Xát

Bản đồ đến Atm Xã Vượt

Đường đi đến ATM Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Xã Vượt


Các cây ATM khác