Ngân hàng Saigonbank Phòng Giao Dịch Vĩnh Lợi

  • Địa chỉ: 116 ấp Cái Dầy, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
  • Số điện thoại: 0291 3831 888
  • Số Fax: 0291 3831 889
Hiển thị bản đồ đến Phòng Giao Dịch Vĩnh Lợi

Bản đồ đường đi đến Phòng Giao Dịch Vĩnh Lợi


Các chi nhánh khác