Ngân hàng Saigonbank  Nhánh Sóc Trăng

  • Địa chỉ: số 1B đường Trưng Nhị, thị xã Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
  • Số điện thoại: 0299 3910 757
  • Số Fax: 0299 3910 758
Hiển thị bản đồ đến  Nhánh Sóc Trăng

Bản đồ đường đi đến  Nhánh Sóc Trăng


Các chi nhánh khác