Ngân hàng Saigonbank Chi Nhánh Khánh Hội

  • Địa chỉ: Số 208-210 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, TP.HCM
  • Số điện thoại: 028 3943 4903
  • Số Fax: 028 3943 4906
Hiển thị bản đồ đến Chi Nhánh Khánh Hội

Bản đồ đường đi đến Chi Nhánh Khánh Hội


Các chi nhánh khác