Ngân hàng Saigonbank Phòng Giao Dịch Quận 05 

  • Địa chỉ: 182-184 Trần Hưng Đạo, Quận 05, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 028 3856 4987 và 028 3856 4988
  • Số Fax: 028 3856 7176
Hiển thị bản đồ đến Phòng Giao Dịch Quận 05 

Bản đồ đường đi đến Phòng Giao Dịch Quận 05 


Các chi nhánh khác