Ngân hàng Saigonbank Phòng Giao Dịch Bãi Cháy

  • Địa chỉ: 33 Đường Hạ Long, Tổ 5, Khu 9, P.Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
  • Số điện thoại: 0203 3515 715
  • Số Fax: 0203 3511 746
Hiển thị bản đồ đến Phòng Giao Dịch Bãi Cháy

Bản đồ đường đi đến Phòng Giao Dịch Bãi Cháy


Các chi nhánh khác