Ngân hàng Saigonbank Phòng Giao Dịch mạo Khê

  • Địa chỉ: 289 Khu Vĩnh Tuy 1, thị trấn Mạo Khê, Huyện Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh.
  • Số điện thoại: 0203 3584 195 và 0203 3584 198
  • Số Fax: 0203 3584 197
Hiển thị bản đồ đến Phòng Giao Dịch mạo Khê

Bản đồ đường đi đến Phòng Giao Dịch mạo Khê


Các chi nhánh khác