Chi nhánh Saigonbank Sóc Trăng

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Sóc Trăng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Vĩnh Châu 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Saigonbank Sóc Trăng


  • Huyện Vĩnh Châu
  •  Nhánh Sóc Trăng

    số 1B đường Trưng Nhị, thị xã Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương tại Sóc Trăng