Ngân hàng Saigonbank Huyện Vĩnh Châu Sóc Trăng

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Vĩnh Châu.

  •  Nhánh Sóc Trăng

    số 1B đường Trưng Nhị, thị xã Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.